Natuur, je beste buur!

Sinds 2005 bekend in de Sportparken Middenmeer en Voorland door de inzet van vrijwilligers worden de randen van de mooiste sportparken nog fraaier: de vrijwilligers zorgen voor:

. nestkastjes onderhoud en monitoring

. ijsvogelwand onderhoud en monitoring; . overal zijn we bezig voor de blauwe flits: we leggen ijsvogelwanden aan en kijken ze na

. vlinder idylle onderhoud en tijdens de vlinderfladderperiode (april-september) iedere week minstens 2 vrijwilligers die vlinders, hommels, wilde bijen en planten tellen

. diverse klussen als afharken gemaaide stukken, inzaaien met bloemrijk mengsels, planten die goed zijn voor biodiversiteit aanplanten, bollen planten, poel schonen, wilgen knotten, wintersnoei , takkenrillen maken en onderhouden, afval rapen (helaas), uittreedplaatsen kleine zoogdieren maken op niet verlaagde oevers…..

. cursussen en voorlichting- ook wij willen veel leren over plantjes, bomen, beestjes en alles wat bloeit en ons altijd weer boeit

. zoveel mogelijk mensen betrekken bij ons werk maar ook uitleg geven over waarom we dingen doen zoals we ze doen!

. we hebben batdetectors te leen voor onze vrijwilligers en zeker de Anabats die we in 2021 door een bijdrage van het NME fonds van de Gemeente Amsterdam mochten aanschaffen blijken voor onze mensen een wereld te openen. Ook dragen we daarmee bij aan de inzichten over vleermuizen in de stad en de sportparken in het bijzonder.

. in 2022 willen we graag meer te weten komen over die andere nachtelijke bezoekers: de nachtvlinders.

. We werken goed samen met Sportparkbeheer want samen met hen maken we de mooiste sportparken nog mooier, een voorbeeld voor vele andere sportparken in Nederland (en daar buiten)