Natuur, je beste buur in 2018: kom je ook?

  • 20 januari: wilgen Jaap Edenbaan, Athena dijkje, Anfieldsloot

  • 17 februari: wilgen en late wintersnoei ijsvogelwandencontrole

  • 10 maart NL DOET: idylleklussen, zaaien, planten, takkenrillen ophogen

  • 7 april: idylle, bloemen zaaien en uitleg over monitoren vlinders en planten

  • 2 juni: maaien, zeisen, harken

  • 14 juli: maaien, zeisen, harken

  • 18 augustus: zomersnoei, afharken, zeisen/ snoeien wandelpad idylle

  • 22 september: BURENDAG nestkastjes schoonmaak en monitoren + vleermuizen

  • 3 november: NATUURWERKDAG wilgen Middenmeerpad en poel schonen

  • 8 december: wilgen, takkenrillen en koffie-ochtend!