2015, 10 jaar Natuur, je beste buur!

opening idylle mei 2015

opening idylle mei 2015

2015: jubileumjaar voor Natuur, je beste buur!

de vrijwilligers deden in 2015 onder andere de volgende klussen: vogelnestkastjes schoonmaken, inventariseren en zo nodig vervangen; de eilandjes werden weer een keer beplant en terug gelegd op de plek in de sloot; de idylle werd feestelijk geopend!; overal werden dotterbloem, smeerwortel en kattestaart geplant langs de slootkanten; het 20/20 veldje werd met de zeis gemaaid om de teunisbloem, rietorchis en ratelaar niet helemaal kwijt te raken & het veldje werd ook meteen afgeharkt; de idylle werd door de vrijwilligers wekelijks gemonitord op vlinderbezoek; er werd insect vriendelijke beplanting neergezet en minder gewenste planten werden verwijderd; rijk bloemen-mengsel gezaaid; takkenrillen aangelegd en onderhouden; ijsvogelwanden werden onderhouden en ook nieuwe gemaakt; wilgen werden geknot (om en om); bollen geplant; een speurtocht met kleine opdrachten tijdens burendag; vleermuis nestkasten werden nagekeken op bewoning; Fruit4Sport kon weer op ons rekenen; heel wat afval werd ook door ons verwijderd; uitleg gegeven over wat wij eigenlijk doen; zomersnoei en wintersnoei; opschot verwijderd; tijdens NL doet werden ook uilenballen geplozen; we hebben een heel mooi jubileumjaar achter de rug!