over Natuur, je beste buur

Sinds 2005 kun je de vrijwilligers van Natuur, je beste buur tegen komen in de sportparken Middenmeer en Voorland; eens in de 4-6 weken organiseren wij een klusochtend om aan de randen van de sportparken natuurvriendelijk beheer te doen. We doen dit in goed overleg en met toestemming van stadsdeel Oost! In 2016 hebben we ons aangesloten bij Dynamo.

2013-10 Nieuw NJBB logo zonder stadsdeelv2

Er is een beheerplan natuurvriendelijk onderhoud randen van de sportparken geschreven door Landschap Noord Holland samen met stadsdeel Oost en Natuur, je beste buur.

We hebben al veel gedaan, bijvoorbeeld: vogelnestkastjes en vleermuiskasten opgehangen, bloembollen geplant, poelen en plas-drasoevers gegraven, uittreedplaatsen voor kleine zoogdieren gemaakt, insectenhotels geplaatst en ijsvogelwanden gegraven, we monitoren alle vogel en vleermuisnestkasten, tellen wekelijks de vlinders, hommels, bijen en libellen en zaaien & planten daar waar het kan bijvriendelijke bloemen om insecten van eten te voorzien!

insectenhotel en idylle bloeiend met koolzaad

insectenhotel en idylle bloeiend met koolzaad

dotterbloemen in bloei in december 2013

dotterbloemen in bloei in december 2013

plezier tijdens natuurwerkdag 2010

plezier tijdens natuurwerkdag 2010

Insectenhotel, dotterbloemen in de sportparken bijna allemaal geplant door de vrijwilligers en onze Landelijke Natuurwerkdagklus: wilgen knotten

Eén van onze blikvangers is de grote eer die wij hebben dat de Vlinderstichting de sportparken heeft uitgekozen om een Idylle aan te leggen: de enige Idylle is in Noord Holland en ook nog binnen de ring van Amsterdam! De idylle is in mei 2015 officieel geopend en wordt door de vrijwilligers van Natuur, je beste buur iedere week gemonitord om te zien welke vlinders er voorkomen.

de feestelijke opening van de idylle door de stadsdeelvoorzitter

de feestelijke opening van de idylle door de stadsdeelvoorzitter

rupsen op de idylle mei 2014

rupsen op de idylle mei 2014

_MG_0662

vogelnestkastjes inspectie januari 2015

vogelnestkastjes inspectie januari 2015

rietorchis in volle glorie

rietorchis in volle glorie

IJsvogel (foto van Martin), nestkasteninspectie op hoogte, ratelaar en rietorchis

Vind je dit allemaal leuk en wil je meer info? Een mailtje naar njbb@xs4all.nl ook als je een keer mee wilt doen, we vinden het altijd heel leuk als je komt!

 

Tot ziens in de mooiste sportparken van Nederland

 

 

 

 

Geef een reactie