Natuur, je beste buur data 2019

We gaan weer klussen in 2019, leuk als je komt meedoen of komt kijken!

19 januari

16 februari

16 maart NL DOET

6 april

1 juni

13 juli

24 augustus

21 september BURENDAG

2 november LANDELIJKE NATUURWERKDAG

7 december

Alle dagen verzamelen 9 uur beheergebouw sportpark Middenmeer, Radioweg 76 klussen tot 13 uur behalve Natuurwerkdag: van 9 tot 15 uur!

 

ook gaan we een libellen en juffers herkencursus organiseren!