Natuur, je beste buur is nog altijd heel actief

zo hebben de nestkastinspecties een prachtig meerjaren overzicht opgeleverd over waar de meeste jonge vogeltjes zijn uitgevlogen, hebben we een vrolijke bloemenweide aan mogen leggen tijdens NL doet 2018 met subsidie van het Oranje Fonds, hebben we in 2017 een cursus vleermuizen gevolgd en batdetectors aangeschaft waardoor we in staat zijn de vleermuizen te horen, struikel je inmiddels over de dotterbloemen in sportpark Middenmeer en in Voorland, kom je ons regelmatig (in waadpak) tegen op foto’s in allerlei kranten en media en natuurlijk staan we iedere Natuurwerkdag de wilgen langs het Wilgenlaantje/Middenmeerpad te knotten.

De vrijwilligers zijn zeer begaan met de natuur in eigen omgeving, onze vrijwilligers komen uit heel Amsterdam en zetten zich in voor natuurvriendelijk onderhoud van de randen van de allermooiste sportparken!

Natuur, je beste buur in 2018: kom je ook?

 • 20 januari: wilgen Jaap Edenbaan, Athena dijkje, Anfieldsloot

 • 17 februari: wilgen en late wintersnoei ijsvogelwandencontrole

 • 10 maart NL DOET: idylleklussen, zaaien, planten, takkenrillen ophogen

 • 7 april: idylle, bloemen zaaien en uitleg over monitoren vlinders en planten

 • 2 juni: maaien, zeisen, harken

 • 14 juli: maaien, zeisen, harken

 • 18 augustus: zomersnoei, afharken, zeisen/ snoeien wandelpad idylle

 • 22 september: BURENDAG: Die ochtend gaan de vrijwilligers van Natuur, je beste BUUR hun uiterste best doen de randen van de mooiste sportparken Middenmeer en Voorland nog verder te verfraaien. We nodigen de buurt van harte uit om eens met ons mee te doen, we doen het natuurwerk voor mens en dier en dus ook voor buurtgenoten.

  Kleine lijst van de klussen:

 • * Vogelnestkastjes schoonmaken en monitoren op (succesvolle) broedsels- dit doen wij al jaren om inzicht te krijgen waar we verbeterpunten kunnen realiseren. Levert verrassende resultaten!
 • * Inzaaien bloemenveldje bij AV’23- wie wordt er nu niet blij van mooie bloemen en fladderende vlinders- volgend jaar wordt dat genieten.
 •  

  * Vrolijke bloemenweide planten inzetten die per ongeluk door een aannemer gemaaid waren- door het droge weer leek het uitgedroogd gras?

 •  

  * Het Athenadijkje gaat ingezaaid worden met een prachtig mengsel waarmee we hopen het riet in toom te houden, onder andere ratelaar en wilde bloemen want hommels, bijen en vlinders hebben bloemen nodig.

  Geert Timmermans (stadsecoloog gemeente Amsterdam en tevens betrokken bij de bioscoophit de Wilde Stad) komt het dijkje feestelijk openen waarbij iedereen uitgenodigd is aanwezig te zijn, ook als je niet mee geklust hebt!

  Opening zal zo rond 12.30 zijn

 • 3 november: NATUURWERKDAG wilgen Middenmeerpad en poel schonen

 •  https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/sportpark-voorland-middenmeer-amsterdam

 • 8 december: wilgen, takkenrillen en koffie-ochtend!