Natuur, je beste buur in 2018: kom je ook?

 • 20 januari: wilgen Jaap Edenbaan, Athena dijkje, Anfieldsloot

 • 17 februari: wilgen en late wintersnoei ijsvogelwandencontrole

 • 10 maart NL DOET: idylleklussen, zaaien, planten, takkenrillen ophogen

 • 7 april: idylle, bloemen zaaien en uitleg over monitoren vlinders en planten

 • 2 juni: maaien, zeisen, harken

 • 14 juli: maaien, zeisen, harken

 • 18 augustus: zomersnoei, afharken, zeisen/ snoeien wandelpad idylle

 • 22 september: BURENDAG nestkastjes schoonmaak en monitoren + vleermuizen

 • 3 november: NATUURWERKDAG wilgen Middenmeerpad en poel schonen

 • 8 december: wilgen, takkenrillen en koffie-ochtend! 

jaarplanning 2017, kom een keer bij ons kijken!

januari wilgen Athena/ Jaap Eden, ijsvogelwanden, takkenrillen 14.01.2017
februari wilgen Athena/Jaap Eden, takkenrillen, vogelhuisjes vervangen, late wintersnoei 11.02.2017
 lezing “de wilde stad” door Geert Timmermans in het Parkhuis aanmelden via njbb@xs4all.nl

 

13.02.2017
maart bloemen zaaien, idylle , takkenrillen, insectenhotels nakijken, voorjaarssnoei, uitleg monitoren idylle: vlinders, bijen en planten 11.03.2017
slootkantplanten planten vooral langs sloot bij idylle NL DOET
april bloemen zaaien, bloeiende planten, idylle, snoeien 08.04.2017
mei niets langs waterkanten ivm verstoring 13.05.2017
juni maaien, afharken 17.06.2017
juli zomerklussen 08.07.2017
augustus afharken, zeisen/snoeien wandelpad idylle, trimroutes vrijmaken, zomersnoei 26.08.2017
september vogelnestkastjes schoonmaak en monitoren, bloembollen planten, vleermuiskasten nakijken 23.09.2017
poel uitdiepen, ijsvogelwanden inspectie Burendag
oktober poel uitdiepen, ijsvogelwanden inspectie X NJBB
november wilgen Middenmeerpad en Anfieldsloot, idylle harken, poel schonen – indien niet uitgediept is: uitdiepen 04.11.2017
Landelijke Natuurwerkdag
december wilgen afmaken, takkenrillen, wintersnoei 09.12.2017

2015, 10 jaar Natuur, je beste buur!

opening idylle mei 2015

opening idylle mei 2015

2015: jubileumjaar voor Natuur, je beste buur!

de vrijwilligers deden in 2015 onder andere de volgende klussen: vogelnestkastjes schoonmaken, inventariseren en zo nodig vervangen; de eilandjes werden weer een keer beplant en terug gelegd op de plek in de sloot; de idylle werd feestelijk geopend!; overal werden dotterbloem, smeerwortel en kattestaart geplant langs de slootkanten; het 20/20 veldje werd met de zeis gemaaid om de teunisbloem, rietorchis en ratelaar niet helemaal kwijt te raken & het veldje werd ook meteen afgeharkt; de idylle werd door de vrijwilligers wekelijks gemonitord op vlinderbezoek; er werd insect vriendelijke beplanting neergezet en minder gewenste planten werden verwijderd; rijk bloemen-mengsel gezaaid; takkenrillen aangelegd en onderhouden; ijsvogelwanden werden onderhouden en ook nieuwe gemaakt; wilgen werden geknot (om en om); bollen geplant; een speurtocht met kleine opdrachten tijdens burendag; vleermuis nestkasten werden nagekeken op bewoning; Fruit4Sport kon weer op ons rekenen; heel wat afval werd ook door ons verwijderd; uitleg gegeven over wat wij eigenlijk doen; zomersnoei en wintersnoei; opschot verwijderd; tijdens NL doet werden ook uilenballen geplozen; we hebben een heel mooi jubileumjaar achter de rug!

Natuur in de Amsterdamse krant

Beste vrijwilligers en belangstellenden van Natuur, je beste buur

Erg leuk dat stukje dat het beter gaat met vlinders en bijen in Amsterdam, beetje onderbelicht echter dat in Amsterdam de enige idylle van heel Noord Holland is aangelegd, wordt onderhouden en gemonitord door de fantastische vrijwilligers van Natuur, je beste buur! Maar ja, wij weten dat wel en we zien het ook als we gaan wandelen in de mooiste sportparken van Nederland: niet alleen de sporters hebben het daar enorm naar hun zin ook de hommels, bijen en vlinders vinden het geweldig!

idylle bord

idylle bord

Op zaterdag 13 februari gaan die vrijwilligers weer klussen, er moeten nog wat vogelnestkastjes schoongemaakt worden, de oudere ijsvogelwand heeft een opknapbeurt nodig en er komen altijd nog nieuwe klussen bij! Kom mee doen, kom eens bij ons kijken om 9 uur verzamelen we in het beheergebouw aan de Radioweg 76. Ervaring is niet nodig, handschoenen en klusgereedschap ook niet, stevige schoenen en een zonnig humeur zijn daarentegen van harte welkom!

Op maandag 15 februari sluiten wij ons aan bij Dynamo, als sociaal natuur buurtproject is het fijn een grotere organisatie achter ons te hebben, we kijken uit naar een fijne samenwerking.

boomblauwtje legt een ei

boomblauwtje legt een ei

Uit de Amsterdam mail: 

Wereldwijd gaat het slecht met de bijen en vlinders, in Amsterdam gaat het juist goed doordat de afgelopen tien jaar het Amsterdamse groen anders is ingericht en beheerd.

Op deze pagina- Meer bijen en dagvlinders in Amsterdam

 

Terwijl het wereldwijd slecht gaat met de bijen en vlinders, gaat het met de bijen en vlinders in Amsterdam juist erg goed. In Amsterdam komen momenteel 45% meer bijensoorten voor dan in 2000. Van de vlinders die zich in Amsterdam voortplanten, komt 85% op meer plekken in Amsterdam voor dan twintig jaar geleden. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’. De stand van wilde bijen en vlinders zijn goede graadmeters voor de ecologische rijkdom van Amsterdam. De Gemeente Amsterdam zet actief in op bij- en vlindervriendelijk beheer van het groen en dat werpt zijn vruchten af.

De afgelopen tien jaar is het Amsterdamse groen anders ingericht en beheerd

 • Op verschillende plekken in de stad zijn wilde bloementuinen aangelegd,
 • is de Amsterdamse Ecologische Structuur ecologisch beheerd,
 • wordt er door de gemeente geen gif meer gebruikt in het openbare groen en
 • zijn er specifiek voor de bijen in de stad projecten uitgevoerd en gestart.

Het blijkt nu dat de bij en de vlinder daar flink van profiteren. Op 30 september 2015 is de Agenda Groen 2015-2018: Investeren in de tuin van de Amsterdammer vastgesteld, met daarin tientallen doelen en acties, zodat bij en mens overal in de stad het groen kunnen blijven vinden.

Aanleiding onderzoek ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’

Sinds de jaren vijftig gaat het niet goed met bijen en vlinders in Nederland. Ruim de helft van de in Nederland voorkomende bijen- en vlinders­oorten is met uitsterven bedreigd. Raadslid Van Lammeren (Partij voor de Die­ren) diende het initiatiefvoorstel ‘De bij- en vlindervriendelijke stad’ in en vroeg om onderzoek. Voor het onderzoek is het aantal honingbijenvolken in kaart gebracht door het uitzetten van enquêtes bij imkers. De wilde bijen zijn geïnventariseerd op 60 locaties. Voor een kwantita­tief beeld van de Amsterdamse dagvlinders geeft het verspreidingsonderzoek 2005-2015 een goed beeld.

Belangrijkste conclusies uit ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’

 • In het afgelopen jaar zijn 45% meer bijensoorten aangetroffen dan rond het jaar 2000. Waar er rond de eeuwwisseling 45 soorten zijn waargenomen, zijn dat er 65 (exclusief hommels) in 2015.
 • Veertien van de in 2014-2015 waargenomen wilde bijensoorten waren niet meer waargenomen sinds 1970. Negen van deze soorten zijn helemaal niet eerder in Amsterdam officieel waargenomen.
 • In Groot Amsterdam zijn 669 bijenvolken geregistreerd, op 102 locaties. Binnen de Amsterdamse stadsgrenzen zijn dat er 567.
 • In de periode 1990-1998 zijn in Amsterdam 34 soorten dagvlinders waargenomen. In de periode 2005-2015 zijn er 35 soorten dagvlinders waargenomen.
 • 26 van die dagvlinders planten zich in Amsterdam voort, de Amsterdamse standvlinders. Als we specifiek naar deze groep kijken, zien we dat 85% van deze soorten op méér plekken in de stad voorkomen dan twintig jaar geleden. Als we landelijk naar deze zelfde soorten kijken heeft slechts 65% een positieve trend. De vlinders in Amsterdam doen het dus beter dan landelijk gezien.

 

 

 

zaterdag 16 januari gaan we weer klussen!

 

Nu de kerstkransjes en de oliebollen echt weer uit het systeem zijn wordt het tijd om de handen uit de mouwen te gaan steken voor onze beste buren: de sportparken Middenmeer en Voorland! We verzamelen zoals gebruikelijk om 9 uur bij het beheergebouw Radioweg 76 en gaan dan in de mooiste sportparken van Nederland aan de slag: de vogelnestkastjes moeten worden schoongemaakt voor nieuwe bewoners aanstaand jaar.

Nu hoort iedereen natuurlijk de koolmezen al volop tetteren dat het tijd wordt om te gaan nestelen, ook bij mij in de tuin zie ik de pimpelmezen heel veel aandacht besteden aan het nestkastje wat in de zomer in de boom gehangen is maar net zoals wij houden veel vogels van een opgeruimd kastje.

We gaan dit doen met plamuurmessen, afwasborstels, handschoenen, mondkapjes (voor wie het wil) en ladders. Ik heb gevraagd of er handzame ladders beschikbaar zijn maar iedereen die zo’n ladder heeft en niet te ver weg woont: we kunnen even langs rijden om ze te halen (ik haal de mijne ook!). Neem vooral zelf een plamuurmes en oude afwasborstel mee als je er toch nog wat van hebt…….

Er is vast ook wel een snoei en zaag klus te doen is waarbij de takken verwerkt kunnen worden in de takkenrillen.

Voor jullie dit plaatje bijgevoegd wat ik van de BBC site van Springwatch gehaald heb, ik zou heel vrolijk worden als ik al deze vogeltjes in mijn tuin zou zien! De wintervariant van Springwatch begint rond 25 januari op BBC2, echt een aanrader!

PAY-Variation-of-some-of-the-birds-that-visited-the-bird-feeder-at-Stover-Park-in-Devon-in-one-hour

Ik hoop velen van jullie te zien op 16 januari, ik vind het heel fijn als je van te voren kunt aangeven of je komt zodat er met materialen klaar leggen en de boodschappen voor koekjes en sapjes rekening gehouden kan worden.

 

voor de vrijwilligers

Op deze pagina verzamel ik foto’s waar jullie opstaan, alleen met wachtwoord kun je deze pagina benaderen maar als je het niet fijn vindt als jouw foto hier staat laat me dit dan meteen weten zodat ik het kan verwijderen!

P1090240 DSC_0093 P1090206 DSC_0072

met de kniptang wordt ook vlak langs de slootkanten nog opschot gesnoeid - naast VVGA Wembleylaan

P1130972  P1130964 P1130967

we halen de gezaagde takken van het voetbalveld van VVGA

kom maar op met je tak!

kom maar op met je tak!

heerlijk relaxt zo in de zon aan het water, je zou bijna vergeten dat het januari (2014) is

heerlijk relaxt zo in de zon aan het water, je zou bijna vergeten dat het januari (2014) is

goed plekje om te zagen zoeken

goed plekje om te zagen zoeken

januari 2014 achter voetbal VVGA

januari 2014 achter voetbal VVGA

vleermuiskasten ophangen 2013

vleermuiskasten ophangen 2013

tijdens opnames Vroege Vogels radioprogramma werd er gewoon gewerkt 2006

tijdens opnames Vroege Vogels radioprogramma werd er gewoon gewerkt 2006

waadpak aantrekken om in de sloot te werken 2013

waadpak aantrekken om in de sloot te werken 2013

in de stralende zon tijdens natuurwerkdag 2014

in de stralende zon tijdens natuurwerkdag 2014

werken in tshirt in november 2014

werken in tshirt in november 2014

 

wat we deden in 2015!

Foto’s

werving door vlinderstichting

werving door vlinderstichting

over Natuur, je beste buur

Sinds 2005 kun je de vrijwilligers van Natuur, je beste buur tegen komen in de sportparken Middenmeer en Voorland; eens in de 4-6 weken organiseren wij een klusochtend om aan de randen van de sportparken natuurvriendelijk beheer te doen. We doen dit in goed overleg en met toestemming van stadsdeel Oost! In 2016 hebben we ons aangesloten bij Dynamo.

2013-10 Nieuw NJBB logo zonder stadsdeelv2

Er is een beheerplan natuurvriendelijk onderhoud randen van de sportparken geschreven door Landschap Noord Holland samen met stadsdeel Oost en Natuur, je beste buur.

We hebben al veel gedaan, bijvoorbeeld: vogelnestkastjes en vleermuiskasten opgehangen, bloembollen geplant, poelen en plas-drasoevers gegraven, uittreedplaatsen voor kleine zoogdieren gemaakt, insectenhotels geplaatst en ijsvogelwanden gegraven. We staan ook altijd klaar om Fruit4Sport een handje te helpen.

insectenhotel en idylle bloeiend met koolzaad

insectenhotel en idylle bloeiend met koolzaad

dotterbloemen in bloei in december 2013

dotterbloemen in bloei in december 2013

plezier tijdens natuurwerkdag 2010

plezier tijdens natuurwerkdag 2010

Insectenhotel, dotterbloemen in de sportparken bijna allemaal geplant door de vrijwilligers en onze Landelijke Natuurwerkdagklus: wilgen knotten

Eén van onze blikvangers is de grote eer die wij hebben dat de Vlinderstichting de sportparken heeft uitgekozen om een Idylle aan te leggen: de enige Idylle is in Noord Holland en ook nog binnen de ring van Amsterdam! De idylle is in mei 2015 officieel geopend en wordt door de vrijwilligers van Natuur, je beste buur iedere week gemonitord om te zien welke vlinders er voorkomen.

de feestelijke opening van de idylle door de stadsdeelvoorzitter

de feestelijke opening van de idylle door de stadsdeelvoorzitter

rupsen op de idylle mei 2014

rupsen op de idylle mei 2014

We monitoren vlinders en ook vogels, er komen nummers op alle nestkasten in de sportparken om beter te kunnen bijhouden welke bewoond worden, de vleermuiskasten zijn ook genummerd ten behoeve van het monitoren. In 2016 hebben we een herkencursus wilde bijen door Anthonie Stip van de Vlinderstichting gevolgd (subsidie gekregen via het Groen en Doen fonds)

_MG_0662

vogelnestkastjes inspectie januari 2015

vogelnestkastjes inspectie januari 2015

rietorchis in volle glorie

rietorchis in volle glorie

IJsvogel (foto van Martin), nestkasteninspectie op hoogte, ratelaar en rietorchis

Vind je dit allemaal leuk en wil je meer info? Een mailtje naar njbb@xs4all.nl ook als je een keer mee wilt doen, we vinden het altijd heel leuk als je komt!

 

Tot ziens in de mooiste sportparken van Nederland

 

 

 

 

Geef een reactie