Natuur, je beste buur!

Sinds 2005 bekend in de Sportparken Middenmeer en Voorland door de inzet van vrijwilligers worden de randen van de mooiste sportparken nog fraaier: de vrijwilligers zorgen voor:

nestkastjes onderhoud en monitoring (vogels en vleermuizen)

ijsvogelwand onderhoud en monitoring

vlinder idylle onderhoud en tijdens de vlinderfladderperiode (april-september) iedere week minstens 2 vrijwilligers die vlinders, hommels, wilde bijen en planten tellen

diverse klussen als afharken gemaaide stukken, inzaaien met bloemrijk mengsels, planten die goed zijn voor biodiversiteit aanplanten, bollen planten, poel schonen, wilgen knotten, wintersnoei , takkenrillen maken en onderhouden, afval rapen (helaas), uittreedplaatsen kleine zoogdieren maken op niet verlaagde oevers…..

cursussen en voorlichting- ook wij willen veel leren over plantjes, bomen, beestjes en alles wat bloeit en ons altijd weer boeit

zoveel mogelijk mensen betrekken bij ons werk maar ook uitleg geven over waarom we dingen doen zoals we ze doen!